عدالت الهی و عدالت انسانها؟

 در اصل افرینش شرایط برابر برای هیچ افریده ای حتی در ثانیه های متفاوت وجود ندارد. یعنی هر لحظه ایی که می گذرد خود شما و من با ان فرد لحظه قبل یکی نیستیم. کمی از تواناییهایمان را مثلا بر اثر گذشت زمان از دست داده ایم یا بر اثر تمرین و ورزش بیشتر کرده ایم. اما حالا که بحث به اینجا رسید ناچاریم میان مفهوم عدالت الهی و عدالت بشری تفاوت قایل شویم. چراکه برای مثال به عنوان یک انسان معتقد باور داریم که حضرت حق اگاه به نقاط ضعف و قوت تک تک ماست، حتی انهاییکه در سالهای کودکی برایمان اتفاق افتاده یا بر اثر ژنتیک به ما منتقل شده و خود به انها اشراف نداریم. بنابراین حضرت حق همه مارا تنها با معیار اعمالمان نخواهد سنجید. در قران کریم در مجموعه ایی از ایات تلاش هرفرد به عنوان یک معیار مهم مطرح گردیده است. لیس للانسان الا ما سعی. اما در مورد عدالت بشری به همین دلیل که ما نه می توانیم بدانیم و نه اینکه قادر هستیم شرایط، پتانسیل ها و ظرفیتهای افراد را با هم یکی کنیم، نمی توانیم مانند حضرت حق یک معیار منحصر به فرد برای هر فرد منحصر به فرد تعیین کنیم. در عین حال که ایده الهایی و نمونه هایی را پروردگار متعال به انسان معرفی کرده و توضیحاتی داده، براساس این ایده الها ما تنها می توانیم جهت حرکتمان را تشخیص دهیم و در ان جهت با احتیاط و همراه با عشق و توکل حرکت کنیم.

در دنباله بحث، می رسیم به مفهوم عدالت در نزد انسانها، انچه که از انسانها بر می اید تا انجاییکه مثلا در یک مدرسه یا در سیستم قانونی یک کشور اختیار و توانایی دارند اینست که وظایف و حقوق افراد را به طور برابر در نزد قانون تعیین کنند. یعنی به همه دانش اموزان به یک اندازه تکلیف دهند و به ایشان در نهایت و هنگام امتحان براساس یک معیار نمره دهند. یا در سیستم قانونی یک کشور برای دونفر متناسب با وظایفی که تعلق می گیرد حق و حقوقی در نظر گرفته شود. اما صد البته ان دانش اموزی که بر اثر فقر خانوادگی از بهترین معلمها محروم است و یا نیاز به کار در کنار درس دارد اما تمام تلاش خود را برای رسیدن به بهترین نتیجه ممکن کرده است ارزشش در نزد حضرت حق بیشتر است از ان دانش اموزی که از همه امکاناتی برخوردار بوده است اما همه تلاش خود را نکرده. هرچند که در سیستم نمره گذاری بشری چاره دیگری نبوده است جز اینکه به این دومی که نمره بهتری اورده بدون توجه به شرایط متفاوتش جایگاه بهتری داده شود.   چرا که ما اصلا این امکان را نداریم و این حق را نداریم که به عنوان یک بشر در زندگی خصوصی دیگری وارد شویم و یا کلیه پتانسیلهای فرد را بشناسیم و درجه بندی کنیم. شما چه فکر می کنید؟

/ 0 نظر / 30 بازدید