تدریس زبان فارسی به فرانسه زبانان بخش دو

 
 
بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد.
 
اولین قدم برای تدریس زبان فارسی شناختن خوب ان به علاوه ریشه های پارسی یا عربی لغات است.
از کلمه خدا که شروع کنیم،
. کسی که خود به وجود امده. و امدنش وابسته به شی دیگر نیست. خود و ا که دو بخش این کلمه هستند، کلمه خود که در فرهنگ فردگرای غربی دارای اهمین فراوان است را ما در کنار ریشه زمان حال فعل امدن تدریس می کنیم.
نکته قابل توجه در مورد مخصوصا فرانسه زبانان این است که حرف ا با کلاه یا همان مد را ندارند.
و ما با اغاز تدریس از این کلمه دو نکته مهم را در تدریس یاداوری می کنیم. یکی اینکه 
به اموزنده یاداوری می کنیم که زبان و فرهنگ پارسی بدون نام خدا معنی ندارد و در میان اغلب فارسی زبانان اگر فرد ادعا کند که به خدا اعتقادی ندارد می تواند به طور جدی اعتماد دیگران را از دست بدهد.
در حالیکه در زبان فرانسه کاملا برعکس است. فرهنگ «اته ایسم» انچنان در گفتار و رفتار مردم نفوذ کرده است که اگر کسی در گفتارش نام خدا را نه برای تمسخر و شوخی بلکه به طور جدی بیاورد مورد عدم اعتماد دیگران و سوظن ایشان قرار می گیرد و بسیاری از مردم می توانند به وی به عنوان فردی بنیاد گرا و خطرناک نگاه کنند!!!
در واقع باید دانست که تدریس یک زبان خود به خود ناقل یک فرهنگ است. از میان دوستانی که در اطراف من هستند و از طریق یادگیری زبان کم کم با فرهنگ خدا پرستی اشنا شده اند کم نیستند کسانی که بر خلاف انتظارشان با فرهنگ خداپرستی اشنا می شوند که با روشن فکری و تعقل و دلیل (منطق) و یا عشق و مهر (عرفان) در تقابل نیست.
ایشان کم کم یاد گرفتند که اعتقاد به یک خدای محبت و و در عین حال خدای اندیشه و حکمت چقدر زیباست. و چقدر این فرهنگ در تاروپود فارسی زبان از هردینی که می خواهند باشد حضور دارد.
همچنین در اغاز با این کلمه یاد می گیرند که، داد و دد، از و از با فتحه، کار و کر با فتحه....معانی متفاوتی دارند و لازم است که صدای ا را بیاموزند تا بتوانند به زبان فارسی سخن گویند.
به امید حق ادامه سخن را به فرصت بعدی وا می گذاریم.
مهدی جهاندار
یک نوامبر دوهزارویازده
/ 1 نظر / 32 بازدید
مریم

سلام آقای همراهی من چند روزه که وبلاگ شما رو پیدا کردم ودارم از اول میخونم میخواستم تشکر کنم از وقتی که میگذارید موفق باشید