زنهای پیامبر اسلام ص و شبهه سن برخی از ایشان

انچه مسلم است ایجاد پیوند فامیلی از طریق ازدواج میان حاکمان و پادشاهان در سراسر دنیا و همچنین سران قبایل در صحرای حجاز قبل از اسلام از جمله شیوه های صلح امیز شناخته شده بوده است برای ارتباط فامیلی و پایان دادن به جنگهای خونین و طولانی.

 از جمله مثالهای شناخته شده ان در اروپا ازدواج دختران فرزندان ماری کارولین ملکه اتریش(قرن هجدهم) با پادشاهان حکمرانیهای مناطق متفاوت اروپا است.(http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Caroline_d'Autriche).

تعجبی نداشت البته در قرنهای گذشته که بسیاری از این ازدواجها که نهایتا از جنگ و خونریزی فراوان جلوگیری می کرد میان افرادی که امروز نابالغ محسوب می شوند و با تصمیم یا اجبار شرایط برگزار می شد.

چه بسا شاهزاده های دختر و پسر که هرگز قبل از روز ازدواج همسر اینده خود را ندیده بودند. و چه بسا دختران نابالغ که به عقد پیرمردان مسن در می امدند.

در این میان صرفنظر از معیارهای قضاوت امروز جامعه ما در انتخاب میان بد و بدتر به نظر می رسد که این ازدواجها اگرچه در مواردی با زجر و عذاب طبیعی عروس یا داماد جوان همراه بوده است، باز صلح امیز ترین شیوه برای پایان دادن به جنگ و خونریزی و روش مهمی در جلوگیری از مرگ صدها و بلکه هزاران انسان بوده اند. اتحاد جزیره العرب و پایان یافتن جنگهای ده ها ساله در این شبه قاره یکی از نتایج زیبای هوش و ذکاوت پیامبر اسلام ص، پیامبر رحمت است. پیوندهای ازدواجی که موجب شد قبایل متعدد با یکدیگر قوم و خویش شوند و احتمال جنگ و ستیز انان به حداقل برسد. اتحادی که پیش از ان هرگز اتفاق نیافتاده بود. هرچند که فرصت طلبان و سودجویان منافقی هم بودند که در کمین بهره برداری از این ثروت و قدرت متمرکز منتظر رحلت یا شهادت ان بزرگوار شدند.

نکته دوم اینست که در مطالعات پزشکی امروزثابت شده است نوجوانان مناطق جنوبی تر زودتر به بلوغ می رسند. به نظر می رسد تاثیر اب و هوا و خوراک بر بلوغ انسانها و نیازهای غریضی ایشان از جمله دلایل این بلوغ باشد. در واقع نشانه های بلوغ در میان جوانان مناطق گرمسیرتر زودتر اشکار می شود. و در نتیجه ان دختر یا پسر زودتر اماده برقراری ارتباط جنسی می شوند. (http://www.docteurclic.com/encyclopedie/physiologie-de-la-puberte.aspx)

احتمال فراوان هست که عادات و سنتهای متفاوت جوامع واقع در نقاط گرمسیر تر و سردسیر تر در طول قرون نتیجه مستقیم این تفاوتهای طبیعی باشد. 

هرچند مورد چند همسری و ازدواجهای مصلحتی بدون در نظر گرفتن معیار سن و سال در میان سران و حاکمان هم در مناطق جنوبی و هم مناطق شمالی دنیا وجود داشته اند.

اما نهایتا نکته جالب توجه اینست که انگشت اتهام بسوی پیامبر اسلام ص اغلب از سوی کسانی صورت می گیرد که درس خوانده های اروپای غربی هستند. همانجا که طبق امار سازمان ملل سالانه قریب به صدهزار کودک و زن از اروپای شرقی و افریقا برای بهره برداریهای جنسی و بردگی مدرن قاچاق می شوند. امروزه متاسفانه تنها در اروپای غربی تعداد کسانی که اغلب به اجبار مشغول فاحشگی هستند یک تا دو میلیون نفر تخمین زده می شود.(http://www.fondationscelles.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6%3Ala-traite-des-etres-humains-a-des-fins-de-prostitution&catid=10%3Afiches-thematiques&Itemid=12&lang=fr).

گویی غاز دیدن مرغ همسایه و از خود بیگانگی شدید، این تنفر از خود را در قالب اهانت به نقاط ثقل فرهنگی خویش اشکارنموده است.

هرچند که ناگفته نماند تجویز ازدواج با افراد نابالغ چه پسر و چه دختر به هیچ وجه با معیارهای ثابت شده پزشکی، روانشناختی و عرفی امروز سازگاری ندارد. اما این واقعیت نباید باعث شود که برهه های دیگر تاریخ با معیارهای امروز سنجیده شوند و یا راه برای اهانت و تحقیر هویت دیگران باز بماند. 

/ 0 نظر / 28 بازدید