teyye in marhale bi HAMRAHIye khezr makon

 

هویت، بازیچه یا بازیگر، قصه از هم پاشیدن یک امپراطور

در مجموع بخشی از اونچه که من از سیاست معاصر ترکیه فهمیدم بر اساس اسناد و مدارک اینجا عرض می کنم:

اخوان المسلمین مصر توسط انگلستان حمایت شد تا بتواند مصر را به عنوان اینکه ترکها نمی توانند خلیفه مسلمین باشند از امپراطوری عثمانی جداکنند.

پس هویت اسلامی می تواند بازیچه اهداف استعماری شود.

احزاب بعث عراق و سوریه که داعیه تولد امت عربی رو داشتند حمایت شدند تا این سرزمینها رو تحت عنوان اینکه عرب هستند و معنی ندارد که تحت سلطه ترک عثمانی باشند، از امپراطوری جدا کنند.

پس هویت قومی و نژادی هم بخوبی مورد سواستفاده استعمار پیر قرار گرفت.

به هاشمی ها در اردن قول حکومت بر تمامی سرزمینهای اسلامی متحد را دادند تحت این عنوان که انها هاشمی هستند و از خانواده پیامبر و انها هستند که خلیفه واقعی مسلمین هستند. و با این فریب حمایت اشراف این خانواده را برای جدا شدن از امپراطوری عثمانی کسب کردند.

پس تیر و تبار خانوادگی و سادات هم بازیچه شد.

محمد ابن عبد الوهاب سعودی هم در عربستان تحت عنوان بازگشت به متن قران و مبارزه با انحرافات عثمانی از قران حمایت شد. و عربستان نیز از امپراطوری عثمانی جدا شد.

پس حتی بنیاد گرایی دینی و تاریک بینی هم بازیچه استعمار شد.

در مرکز امپراطوری عثمانی یعنی همین ترکیه خودمان ملی گرایی ترکی را به سردستگی یک قهرمان نظامی که بخشی از جزیره شیپر را از یونان (ازاد)کرده بود، حمایت کردند تا مشروعیت حاکمیت ترکیه بر سرزمینهای اسلامی به عنوان یک حکومت اسلامی زیر سوال برود...

پس ملی گرایی و هویت ملی هم بخوبی می تواند بازیچه اهداف استعماری شود.

این قصه اختلاف بینداز و حکومت کن و از هم شکافتن یک امپراطوری بود. هرچند که این امپراطوری دشمن ایران ما محسوب می شد. اما این برهه های تاریخی به ما تلنگر می زنند که در موضع گیریهامان هوشیار تر باشیم.

اما ترکیه اتاتورک همان ایران رضا خان است. دیکتاتوری نظامی بر دموکراسی سایه افکنده است. خفقان نژاد پرستی ترکی تا حدی حاکم است که حتی وجود کردهای ترکیه را انکار می کنند و ایشان را ترکهای کوه می نامند. حتی از انتخاب اسم کردی برای بچه هایشان یا برگزاری مراسم نوروز ممنوع و محرومند.

هرزچند گاهی هم یک قتل عام از روستاییان کرد انجام می شود انهم در سکوت کامل خبری بین المللی. حتی سربازان و هواپیماهای ترکیه می روند و کردها را در عراق قتل عام می کنند. برخلاف تمامی حقوق بین الملل و اصول حقوق بشر. انهم در سکوت کامل خبری بی هیچ مشکلی برگزار می شود.

<span>حالا به نظر شما هویت بازیچه است یا بازیگر یا هردو و چرا؟ ایا زمان ان نرسیده است که در مورد ابعاد متفاوت هویتمان هوشیار باشیم و در کنش و واکنش با جهان اطراف اگاهانه تر رفتار کنیم؟! </span>

نویسنده: مهدی جهاندار


پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳٩٠/۳/٢٧ - Mahdi HAMRAHI