teyye in marhale bi HAMRAHIye khezr makon

 

حقیقت چیست ؟ خوشبختی به چه معناست ؟

           حقیقت چیست ؟ خوشبختی به چه معناست ؟

نمی دانم از چه بگویم ؟!  چگونه بگویم ؟! از دلهای خسته ؟  از دردهای نهان ؟

از آنهایی که امروز در دل خاک آرمیده اند ؟ از آنهایی که اسیر حجابها عقده ها و باورهای کلیشه ایی خویشند ؟ 

چیست مفهوم خوشبختیی بشر ؟  اگر با این همه کامیابیها سعادت او تأ مین نمیشود؛ پس آرامشش را در کجا جستجو کند ؟

میخواهم بدانم؛ مییخواهم جستجو کنم این کیمیا را !  راستی گویی در جستجویی بی انتهاست که پاسخم را می یابم.

لذت بی انتهای یافتن را با دوستانم

 تقسیم می کنم؛ اما گویی جستجو را نیز پایانی نیست !  گویی این حظ بی نهایت در لحضاتی از گذشت خلاصه شده است.

آه چگونه آن را باور کنم ؟ چگونه نور را زندانی کنم ؟! می خواهم نورانیتش را همیشه با خود داشته باشم ! می خواهم او را در قلب خویش برای بی نهایت زمان جاودانی کنم !

اما گویی درخشندگیش در حرکت است ! ساکن نمی تواند بودن این ستاره دنباله دار !

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٤/۸/۳ - Mahdi HAMRAHI