teyye in marhale bi HAMRAHIye khezr makon

 

‘patriotiques’ et ‘nationaliste’ ملی گرايی يا وطن خواهی

سلام همراه عزیز،

می خواستم در مورد این دو کلمه بنویسم. می خواستم «دوگل» و احساسات وطن پرستانه او و طرفدارانش را با «هیتلر» و نژاد پرستی پنهانش تحت نام وطن مقایسه کنم.  می خواستم بگویم که اگر امروز کشور فرانسه عضو شورای امنیت سازمان ملل است و دارای سلاح بازدارنده اتمیست به لطف سرسختی دو گل با وجود مخالفت امریکا بعد از جنگ جهانیست. همان امریکایی که خود تنها مجرم جنگی تاریخ است که از بمب اتم در کشتن بی استثنای غیرنظامیان، زنان و بچه های هیروشیما دریغ نکرد.

 ...

اما راستش خسته هستم.  شاید هم باید از اسیری بشر در مقابل راز بقایش و سلطه طلبی اش و اما همچنین گرایش مرموز درونیش بسوی چیزی بیش از بقا بگویم. چرا که شاید در پس تحلیلی از فلسفه هستی شما و فلسفه هستی ما،هستی تو و هستی من است که طعم خوشبختی حقیقی در عین دشواری زندگی قابل درک است.

باشد تا بازهم بیاندیشیم. بالهای تفکر را بسوی معراج روح بگشاییم و بازهم بالاتر وسعت اقیانوس افرینش را و بی مقداری این «من» و حتی حقارت این «ما» را یاد اوری کنیم.

راستی شما چه فکر می کنید ؟ چه تفاوتی میان وطن خواهی و ملی گراییست ؟

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٦/٩/۱٩ - Mahdi HAMRAHI