teyye in marhale bi HAMRAHIye khezr makon

 

مطالعه غرب از درون

بازم سلام، همراهان عزیز و گرانقدر وبلاگ همراهی. امروز قصد دارم ترجمه قسمتی از گزارش تحقیقم رو بعد از حدود دو سال یعنی در ماه ژوییه سال ۲۰۰۳  برایتان بنویسم.

بخش دوم مقدمه این تحقیق،

(مز ابژکتیو) اهدافم :

مطالعه غرب از درون یکی از اهداف تحقیق من است که به این منظور در دروس زیر شرکت داشته ام.

۱. اخلاق و روابط بین الملل، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

۲. اصلاحات پروتستان در قرن شانزده ام، دانشکده تئولوژی

۳. تاریخ تحولات اجتماعی اروپا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

۴. مقایسه پیدایش روانی و اجتماعی فردگرایی(جامعه شناسی)، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

۵. فمینیزم و کلیسا در قرن نوزدهم، دانشکده تئولژی

۶. مطالعه ای بر جنسیت(زن و مرد) در روابط بین الملل، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی

همچنین از اهداف تحقیقم دانستن و فهم ابعاد دیدگاه های غربی در مورد ایران و اسلام است که به این منظور دروس زیر را انتخاب کرده ام.

۱. ایران شناسی و تاریخ معاصر ایران، دانشکده ادبیات

۲.  اسلام شناسی، دانشکده ادبیات

۳. دنیای ترک و فارس، موسسه مطالعات توسعه (انستیتو دو دولوپمان)

۴. مقایسه ایی بر قران و انجیل، دانشکده ادبیات

۵. پلورالیسم دینی، دانشکده تئولوژی

۶. عشق و عدالت، دانشکده تئولوژی

نظر شما در مورد این دروس چیست ؟ کدامیک بیشتر برایتان جالب است ؟

مطمئنم سوالات بسیاری برای دوستان همراهم پیش امده، که در حد امکان پاسخ خواهم داد. و خلاصه ایی از تک تک این دروس را به مرور در پستهای بعدی بیان خواهم کرد

دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت   یک موی ندانست ولی موی شکافت

(ابوعلی سینا)

در مورد اینکه الان کجا هستم، چند نفر از دوستان پرسیدند که در بخشهای قبلی وب در مورد ان صحبت کرده ام. هم اکنون پاریس هستم و در موسسه روابط بین الملل و استراتژیک یک دوره مستر (مشاغل بشردوستانه در موقعیتهای ژئوپلیتیکی متفاوت) را می گذرانم.

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٥/۳/٤ - Mahdi HAMRAHI