teyye in marhale bi HAMRAHIye khezr makon

 

عناوین مطالب وبلاگ teyye in marhale bi HAMRAHIye khezr makon

مفهوم اکثریت و اجماع علما :: ۱۳٩۱/٢/۸
در دنباله بحث با اقا یا خانم کمونیست، بنیادگرایی :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
در میانه کمونیزم و کاپیتالیزم :: ۱۳٩۱/۱/۱٤
عدالت الهی و عدالت انسانها؟ :: ۱۳٩۱/۱/۱۱
جامعه ایران مردسالار یا زن سالار، جامعه ایی در حال گذار، :: ۱۳٩۱/۱/٤
سرزمینم، بند بند وجودم، ذره ذره هستیم، قطره قطره خونم تو را فریاد می زنند، بخوان :: ۱۳٩٠/۱٢/٢٦
گلشیفته فراهانی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢۳
زنهای پیامبر اسلام ص و شبهه سن برخی از ایشان :: ۱۳٩٠/٩/٢
تدریس زبان فارسی به فرانسه زبانان بخش دو :: ۱۳٩٠/۸/۱۱
اموزش زبان فارسی به فرانسه زبانان، تجربه ایی ده ساله :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
العربیه، استحمار توده های عرب زبان و توجیه جنایت :: ۱۳٩٠/٦/٢٠
مفهموم بت پرستی و بت سازی ما انسانها و اعتقاد به منجی در میان بشر و بخصوص شیعیان :: ۱۳٩٠/٤/۱٢
هویت، بازیچه یا بازیگر، قصه از هم پاشیدن یک امپراطور :: ۱۳٩٠/۳/٢٧
۱۳٩٠/۳/٢٠ :: ۱۳٩٠/۳/٢٠
واعظ شهر که از پند خود ازارم داد از دم رند می الوده مدد کار شدم :: ۱۳۸٩/٧/٢٥
بازهم زبان انگلیسی :: ۱۳۸٩/۱/٢۳
بازگشت :: ۱۳۸٩/۱/۱۱
گزیده ایی از یک تحقیق در مورد دیدگاه اقتصادی مسایل اخیر ایران :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
سوالی مهم، :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
ما طرفدار اصلاحات در کشورمان هستیم.We are for the Reform in our country . :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
مریم مقدس Holy Mary :: ۱۳۸٧/۱٠/٢
زندگی در پاریس3 :: ۱۳۸٧/۸/٢٢
خال لب :: ۱۳۸٧/٧/۱۱
قدر :: ۱۳۸٧/٦/۳۱
دنباله ماجرا پاریس 2 :: ۱۳۸٧/٦/٢۸
ایا ماه رمضان امسال پایانی خواهد بود بر غربت؟! با خاطره ایی از روز پیشواز :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
دنباله ماجرا، زندگی در پاریس(1) :: ۱۳۸٧/٥/۱
شیعه یعنی امتزاج نار و نور :: ۱۳۸٧/۳/۳٠
هویت ایرانی یا همان هویت انسانی !؟ :: ۱۳۸٧/۳/۸
هویت ایرانی ؟ :: ۱۳۸٧/٢/٥
دنباله ماجرا: رستورانی لبنانی در ژنو :: ۱۳۸٧/۱/۱٥
(فلاش بک) دنباله ماجرا:‌ فصلی دیگر، دانشجوی سال اول و کار در رستوران !! :: ۱۳۸٦/۱٢/۱
انتخابات امريکا، انتخابات ايران، انتخابات دیگران.... :: ۱۳۸٦/۱۱/۸
سلام بر حسين :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٤
‘patriotiques’ et ‘nationaliste’ ملی گرايی يا وطن خواهی :: ۱۳۸٦/٩/۱٩
خاطره ايی از مدرسه زبان فرانسه در ژنو :: ۱۳۸٦/۸/۱۸
دنباله ماجرا، دیدار با یک زوج ژاپنی در اصفهان،boys be ambitious :: ۱۳۸٦/٤/۱٩
ازادگی و فردگرايی در ايران امروز :: ۱۳۸٦/٤/٢
ايران امروز بعد از پنجسال :: ۱۳۸٦/۳/۱٥
به ايران ميايم ! :: ۱۳۸٦/٢/٤
ماشالله اینجا هم بحثها داغ است.کدام راه: مذاکره و تسليم يا مذاکره و مقاومت :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٧
زن و روابط بين الملل، بخش دوم :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۳
زن و روابط بين الملل، بخش اول : خشونت Violence :: ۱۳۸٥/۸/٢٩
کدام دين ؟! :: ۱۳۸٥/٧/٢٦
زن و اسلام :: ۱۳۸٥/٧/۳
فمينيزم و دين :: ۱۳۸٥/٦/۱٠
تبادل ايميل در مورد وب قبلی :: ۱۳۸٥/٤/۳٠
قتل عام بی گناهان !؟ :: ۱۳۸٥/٤/٢۸
ًًٌٌٍََُُِّْمسيحيت، زشت و زيبا !؟ :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
زيباترين نامها برای وحشيگريهای غير قابل انکار :: ۱۳۸٥/٤/٥
عشق و عدالت :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
مطالعه غرب از درون :: ۱۳۸٥/۳/٤
هدف از تحقیق، ابتدا مطالعه ایران و اسلام از بیرون :: ۱۳۸٥/٢/٢٤
پرواز به ژنو :: ۱۳۸٥/٢/٧
پاریس و امروز، تهران و دیروز، فقر بشر :-( :: ۱۳۸٥/۱/۱٩
هم کلاسیهایم در پاریس و هم کلاسیهایم در تهران ! :: ۱۳۸٥/۱/٥
هم کلاسیهایم در پاریس و هم کلاسیهایم در تهران 1 :: ۱۳۸٤/۱٢/٢۱
بازگشت به تهران برای تغییر ویزا و 7 ماه انتظار :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٥
برنامه ریزی کارهای لازم الاجرا برای تغییر ویزا... :: ۱۳۸٤/۱٢/٧
تعزیه در کلیسایی در شهر پاریس :: ۱۳۸٤/۱۱/٢۳
مشامم پر شد از عطر شهیدان :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٠
بازگشت به تهران بعد از 6 ماه تنهایی مفرط :: ۱۳۸٤/۱۱/۱٢
نیکلا در تهران، کلاسهای فارسی و ترجمه ... :: ۱۳۸٤/۱٠/٢۸
بهترین انتخاب ممکن، از لحاظ فردی و ارمانی :: ۱۳۸٤/۱٠/۱٠
ژنو، سرما خستگی و تنهایی :: ۱۳۸٤/۱٠/٩
ایده الیسم یا رئالیسم، :: ۱۳۸٤/٩/٢٦
ژنو، بورس تحصیلی و زبان فرانسه :: ۱۳۸٤/٩/۱٧
پسیکو ژنز و سوسیو ژنز، تصویر ایرانیان و اعراب :: ۱۳۸٤/٩/۱٤
از فرهنگ و هویت فرهنگی تا شوک فرهنگی :: ۱۳۸٤/٩/۱۱
چگونه راهی غربت شدم ؟! :: ۱۳۸٤/٩/٢
پاریس :: ۱۳۸٤/۸/٢٥
ای نام تو بهترین سراغاز چشمی به نیاز ما بینداز :: ۱۳۸٤/۸/۱٢
حقیقت چیست ؟ خوشبختی به چه معناست ؟ :: ۱۳۸٤/۸/۳
به هر شهر و دیاری پا نهادم بــه ذکر نام ساقی لب گشادم :: ۱۳۸٤/۸/٢
یه روز از همین روزا روی شب پا می زارم. :: ۱۳۸٤/٧/٢٧
حالا اگه اهل صفایی اهل مرامی قربونه معرفتت می زنیم به راه پای همه همراهیا و هی ه :: ۱۳۸٤/٧/٢٧
اولین کلام ! :: ۱۳۸٤/٧/٢٧