teyye in marhale bi HAMRAHIye khezr makon

 

زندگی در پاریس3

یک مدرسه عالی در منطقه صنعتی پاریس وجود دارد که نام ان ایسرپ است. (موسسه عالی روابط عمومی و ارتباطات). این موسسه در بین دوازده موسسه ایی بود که به ایشان برای ادامه تحصیل در مقطع فوق لیسانس نامه نگاری کردم. بعد از مقدمات اولیه در امتحان ورودی و مصاحبه دو تا از انها پذیرفته شدم. و بالاخره این مدرسه عالی را برای ادامه تحصیل انتخاب کردم. البته 3500 یورو فقط هزینه ثبت نام ان می شد. و با توجه به اینکه در بدو ورود به فرانسه همان اجازه کار نیم وقتی را هم که در سویس داشتم با مهر کردن ویزای دانشجوییم از من گرفته بودند، باید برای یک ریسک دیگر تصمیم گیری می کردم. یعنی همان ده هزار یورو را که با کار نیم وقت در رستوران و هتل و بدهکاری در شهر ژنو برای فراهم اوردن امکان تجدید ویزا فراهم کرده بودم، حالا باید صرف تحصیل و هزینه ثبت نام و مخارج زندگی در پاریس می کردم. که البته با تمام صرف جوییها حد اکثر می توانست برای یک سال زندگی در این شهر کافی باشد. که البته اگر کمکهای نامزد فرانسویم نبود هیج کدام از این نامه نگاریها و پی گیریها را نمی توانستم انجام دهم. و شرط انصاف نبود که تصمیم دیگری بگیرم. از طرفی بازگشت به ایران در انزمان بدون هیچگونه مدرکی بعد از انهمه سختی احمقانه تر از ادامه مسیر به نظر می رسید. و این خطر وجود داشت که تمام مابقی زندگیم را از اینکه تمام تلاشم را بکار نبسته ام با احساس مغمومیت و پشیمانی همراه کند. سال 2002 را می گویم. زمانی که معادل سال پنجم دانشگاه را با پی گیری بسیار از مرکز اموزش عالی فرانسه دریافت کردم. و طبیعتا باید برای ادامه تحصیل به فرانسه می رفتم. کشور سویس و شهر ژنو را دوست داشتم. اما به هرحال معادل سازی مدارکم در انجا میسر نشد و باید راهی دیگر پیدا می کردم.  بنابر این تحصیل در مدرسه عالی ایسرپ را اغاز کردم. مدیر این مدرسه عالی یک جوان 35 ساله ارمنی بود که در پی قتل عام اقوامش توسط دولت ترکیه به فرانسه مهاجرت کرده بودند. چهره ایی داشت بسیار شبیه ایرانیان و رفتار با وقارش حسی از احترام را در فرد ایجاد می کرد.ضمنا با توجه به اتحاد استراتژیک ایران، روسیه و ارمنستان که کشور نوستلژیک وی بود، ایران را می شناخت و معلوم بود که با اهل ان احساس قرابت و دوستی دارد. 

اقلیت ارمنی فرانسه در طول زمان موفق شده اند در دستگاه های تصمیم گیرنده این کشور نفوذ قابل توجهی پیدا کنند. و اخیرا موفق شدند تا واقعه قتل عام ارمنیان توسط دولت ترکیه را در کنار قتل عام یهودیان در جنگهای جهانی توسط  طرفداران صلیب شکسته که خود را اریایی می خواندند، به  رسمیت دولت فرانسه برسانند. شما در مورد این موضوع چه فکر می کنید ؟ شناسایی رسمی قتل عام یک گروه چه نتایج و اهمیتی می تواند داشته باشد ؟

پيام هاي ديگران ()        PermaLink;        ۱۳۸٧/۸/٢٢ - Mahdi HAMRAHI